سخنرانی دکتر رضا رسولی عضو شورای اسلامی شهر رشت در موضوع "بازآفرینی شهری" در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

سخنرانی دکتر رضا رسولی عضو شورای اسلامی شهر رشت در موضوع "بازآفرینی شهری" در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

به روایت تصویر :
سخنرانی دکتر رضا رسولی عضو شورای اسلامی شهر رشت در موضوع "بازآفرینی شهری" در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
سخنرانی دکتر رضا رسولی عضو شورای اسلامی شهر رشت در موضوع "بازآفرینی شهری" در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات