رشد ۹۰۰ درصدی سودخالص سیمان آبیک

بررسی سود خالص این شرکت هم در مقایسه با بودجه پیش بینی شده ۹ ماهه، ۸۸۱ درصد رشد و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نیز رشد ۹۰۰ درصدی داشته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات