بازدید از سدمخزنی شهدای ایلام ( گلال )

بازدید از سدمخزنی شهدای ایلام ( گلال )

در مورخ 98/10/24 در راستای بررسی اقدامات انجام گرفته پیش روی سفر ریاست محترم جمهوری به استان و ارزیابی و هماهنگی زیر ساخت های موجود ورفع نواقص، جناب آقای مهندس پور احمد مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای ایلام و معاونین و مدیران ذیربط شرکت از سد مخزنی شهدای ایلام بازدید و ضمن برگزاری جلسه و بررسی گزارشات ارائه شده از سوی مشاور و پیمانکار سد مزبور، مدیر عامل محترم شرکت نسبت به ارائه برنامه وادامه فعالیت های عوامل اجرایی سد در جهت رفع نواقص تاکید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای ایلام

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای ایلام

    شركت آب منطقه‌ای ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات