انتصاب مديرعامل جديد توزيع برق اردبيل

به گزارش پايگاه خبري توانير ، با صدور حكمي توسط مهندس محمدحسن متولي زاده، رئيس هيئت مديره و مديرعامل توانير، مهندس حسين قديمي هل ابادي به عنوان مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اردبيل منصوب شد.

در اين مراسم كه با حضور مهندس همايون حائري معاون وزير نيرو در امور برق وانرژي و مهندس غلامعلي رخشاني مهر معاون هماهنگي توزيع توانير برگزار شد، ضمن انتصاب قديمي هل ابادي به عنوان مديرعامل جديد،  از تلاش هاي حســن محمــدي در مدت تصدي اين سمت تقدير شد.
برپايه اين گزارش،فراخوان انتخاب مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل در شهريورماه امسال منتشر شده بود.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات