3250 مگاوات نيروگاه و 1600 كيلومتر خطوط برق قدرت به توانمندي صنعت برق افزوده شد

3250 مگاوات نيروگاه و 1600 كيلومتر خطوط برق قدرت به توانمندي صنعت برق افزوده شد

به گزارش پايگاه خبري توانير ، دكتر مصطفي رجبي مشهدي معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير عدم خاموشي گسترش يافته طي 16 سال متوالي در شبكه برق كشور را برآيندي از تلاش جمعي مجموعه برق كشور عنوان كرد كه باعث شد اين صنعت پر افتخار حداقل 12 كشور اروپايي ،امريكا و ديگر كشورها كه طي 3 تا 4 سال اخير با خاموشي گسترش يافته (Blackout) روبرو شدند را به لحاظ كليدي ترين شاخص پيشرفت و توسعه بخش برق يعني امنيت و پايايي شبكه ،پشت سر بگذارد.

سخنگوي صنعت برق در تبيين اقدامات صنعت برق درسال رونق توليد اظهار داشت: ما توانستيم در سال جاري و به رغم تحريمها 100هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي را تعمير و 3 هزار و250 مگاوات نيروگاه جديد به همراه 10 هزار مگاولت آمپر ترانسفورماتور قدرت و هزار و600 كيلومتر شبكه انتقال را وارد مدار بهره برداري كنيم.
مصطفي رجبي مشهدي افزود: در بخش مديريت مصرف امسال حدود 3 هزار و 874 مگاوات از پيك تابستان را كاهش داديم و مديريت مصرف از نوع پايش پذير و قابل اتكاء و با هماهنگي روزانه ديسپاچينگ و شركتهاي توزيع برق انجام شد.
وي با اشاره به پرداخت بيش از 11 هزار و 600 ميليارد تومان از بدهي صنعت برق به پيمانكاران ،از تلاش شركت توانير براي مديريت دارايي در بخشهاي انتقال و فوق توزيع خبر داد و گفت: در اين خصوص ابتكارات زيادي از جمله استفاده از حداكثر ظرفيت تجهيزات فرسوده براي كار در دماي مجاز در شركت برق منطقه اي تهران ،استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود در برق منطقه اي گيلان با جا به جايي 16 ترانسفورماتور قدرت و استفاده از سوپر هاديها در برخي شركتها ،انجام شده است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات