موفقیت آبفای خوزستان در جشنواره و نمایشگاه پژوهش و نوآوری وزارت نیرو

موفقیت آبفای خوزستان در جشنواره و نمایشگاه پژوهش و نوآوری وزارت نیرو

در جشنواره و نمایشگاه پژوهش و نوآوری وزارت نیرو کارمند شرکت آب و فاضلاب خوزستان موفق به کسب مقام برتر رشد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا خوزستان، فرزان عباسیان در جشنواره و نمایشگاه پژوهش و نوآوری وزارت نیرو ، با موضوع مدیریت ریسک در طرح فاضلاب شهر بندرامام خمینی(ره) بر اساس استاندارد مقام برتر رشد را به خود اختصاص داد.

تنظیم: بهنام پریچه

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

منبع خبر

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

    نظرات