تکمیل شبکه فاضلاب نیمه شرقی مناطق 21و22 تا پایان سال آینده

مدیر اجرایی شرکت فاضلاب تهران از تکمیل شبکه فرعی و نیمه اصلی قسمت شرقی مناطق 21و22 تا پایان سال آینده خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات