اجراي عمليات اصلاح مسير و  چهارخطه كردن ورودي شهر اركواز ملكشاهي استان ايلام

اجراي عمليات اصلاح مسير و چهارخطه كردن ورودي شهر اركواز ملكشاهي استان ايلام

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات