مهندس کد خدازاده، معاون ساخت و توسعه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مهندس مهدی نظریان، ...

مهندس کد خدازاده، معاون ساخت و توسعه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مهندس مهدی نظریان، ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات