سهم 21 هزار واحدی استان مرکزی از طرح اقدام ملی مسکن / هشتادو چهارمین جلسه شورای مسکن استان مرکزی برگ...

سهم 21 هزار واحدی استان مرکزی از طرح اقدام ملی مسکن / هشتادو چهارمین جلسه شورای مسکن استان مرکزی برگ...

این مقام مسئول در خصوص تسهیلات پرداختی افزود : تسهیلات قابل پرداخت در طرح اقدام ملی به 3 دسته تقسیم می گردد : 1-تسهیلات بافت فرسوده 40 میلیون تومان با سود 9 درصد2-تسهیلات 75 تا 100 میلیون تومانی از منابع داخلی بانکها3-تسهیلات صندوق یکم به میزان 80 تا 160 میلیون تومان( میانگین 120 میلیون تومان ) (با سود 6 درصد در بافت فرسوده و 8 درصد در بقیه موارد)

در نشست شورای مسکن استان مرکزی در خصوص اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای مختلف استان ، ظرفیت های بانکی در طرح اقدام ملی ،زمین های معرفی شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی در طرح اقدام ملیزمین های شناسایی شده بلا استفاده ادارات دولتی جهت استفاده در طرح اقدام ملی بحث و تبادل نظر شد و قرار است نشستی در این خصوص تا یک ماه آینده برگزار و پیشنهادات لازم نیز تا ۱۰ روز آینده از سوی اعضا به دبیرخانه ارسال شود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات