چرا شهرداری ها از رای مردم واهمه دارند؟!

امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شهرداران با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند و این موضوع باعث شده تا مردم بیش از نهادهای دولتی عملکرد این نهاد را که مستقیما با زندگی آنها ارتباط دارد، مورد مداقه و نظارت قرار می¬دهند

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات