نشست هم اندیشی و هم افزایی سرمایه گذاران بومی در شورای شهر برای توسعه همه جانبه دیارفرهنگی و با اصالت سنندج

نشست هم اندیشی و هم افزایی سرمایه گذاران بومی در شورای شهر برای توسعه همه جانبه دیارفرهنگی و با اصالت سنندج

به روایت تصویر

ویدئو در این قسمت قرار داده شود
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سنندج

    منبع خبر

    شورای شهر سنندج

    شورای شهر سنندج یک شورای شهر در شهر سنندج می باشد

      نظرات