معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان ملی خبر داد: تدوین نظام نامه جامع آماری سازمان ملی زمین و مسکن

به گزارش سازمان ملی زمین و مسکن، عبداله بهادری همچنین ایجاد نظامنامه جامع آماری سازمان ملی زمین و مسکن را حاصل همکاری دفاتر و زیرمجموعه‌های مختلف این سازمان از جمله دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات برشمرد و افزود: در جهت همکاری بیشتر دفاتر سازمان درصدد تشکیل کمیته آمار در سازمان ملی زمین و مسکن هستیم تا زمینه‌ای برای ساماندهی و سهولت دسترسی به آمارهای موجود در سازمان را فراهم آوریم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات