اعضای کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی منصوب...

طی نامه ای به امضای مدیرعامل شرکت، اعضای کمیته مدیریت عملکرد شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، اعضای کمیته مدیریت عملکرد به شرح زیر منصوب شدند:

 • مهندس قاسم سلطانزاده، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی به عنوان عضو
 • مهندس علی جاویدپور، معاون برنامه ریزی به عنوان عضو
 • مهندس علیرضا شمس محمدی، مدیر هیئت مدیره و مدیرعامل به عنوان عضو
 • فردین صحرایی، مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه به عنوان عضو
 • بابک صارمی، مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت به عنوان عضو
 • رضا نیری، رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد به عنوان عضو و دبیر
 • یونس آذروند، کارشناس مدیریت عملکرد به عنوان عضو
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

  شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات