کارگاه هم اندیشی رابطین آموزشی کتاب انسان و‌محیط زیست و...

کارگاه هم اندیشی رابطین آموزشی کتاب انسان و‌محیط زیست و...

کارگاه هم اندیشی رابطین آموزشی کتاب انسان و‌ محیط زیست توسط مدیران و کارشناسان آب منطقه‌ای لرستان برگزار گردید .
️به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان ،در راستای اجرای شیوه نامه طرح داناب و گسترش سواد آبی ،سه کارگاه آموزشی با موضوعات وضعیت منابع آبی جهان و ایران ،اقدامات مدیریتی  بهره برداری از آب تا کنون واهداف و برنامه ها آتی ،عوامل آلود‌کننده آب ،باز چرخانی آب ،وضعیت  سیل خیزی استان و عوامل ایجاد کننده وراه های مهار وکاهش خسارات سیل  توسط آقایان زیودار مدیر دفتر مطالعات ،طهماسیان مدیر دفتر حفاظت و جوادی مدیر دفترمهندسی رودخانه ارائه گردید.
همچنین در خصوص برگزاری مانور سیلاب در پنجم اسفندسال جاری بحث و تبادل نظرگردید.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات