مشاركت شركت هاي دانش بنيان براي تصفيه آب شرب و بهداشتي در استان مركزي

مشاركت شركت هاي دانش بنيان براي تصفيه آب شرب و بهداشتي در استان مركزي


در راستاي گسترش استفاده از فناوري هاي جديد براي تامين و تصفيه آب شرب و بهداشتي از طريق نصب و راه اندازي سيستم هاي تصفيه آب با مشاركت شركت هاي دانش بنيان تفاهم نامه همكاري مشترك في ما بين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ، معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري و شركت آب و فاضلاب استان مركزي بسته شد.

به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان مركزي مهندس يوسف عرفاني نسب سرپرست شركت با اعلام خبر فوق گفت : توسعه ، رسوخ و نفوذ فناوري هاي نوين در حوزه آب و رفع چالش هاي موجود در فرآيندهاي تصفيه آب هاي غير متعارف براي بهبود كيفيت آب شرب و بهداشتي مورد استفاده مردم و حمايت از شركت هاي دانش بنيان و بخش خصوصي براي ساخت و راه اندازي سيستم هاي تصفيه آب جهت حذف كدورت ، نيترات و ساير آلاينده ها از اهداف انعقاد اين تفاهم نامه مي باشد.

وي با اشاره به ايجاد اشتغال پايدار و تحقق منويات مقام معظم رهبري در سالي كه ايشان سال رونق توليد نامگذاري نمود به عنوان يكي از اهداف عقد اين تفاهم نامه افزود: با حمايت از شركت هاي دانش بنيان و بخش خصوصي بي شك علاوه بر تحقق رونق توليد، با راه اندازي سامانه هاي موضوع تفاهم نامه آب شرب و بهداشتي در استان مركزي به لحاظ كيفي ارتقاء خواهد يافت.

مهندس عرفاني نسب ضمن اشاره به تعهدات شركت آب و فاضلاب استان مركزي در اين تفاهم نامه تصريح كرد: تحويل گيري سيستم هاي تصفيه آب ، نگهداري ، بهره برداري و كنترل عملكرد آنها ، تعيين محل هاي مناسب براي نصب سامانه ها و آماده سازي محل اجراي اين سامانه ها ، مشاركت در تامين منابع مالي مورد نياز و تهيه و ارسال گزارش عملكرد سامانه ها به استانداري و ستاد به صورت دوره اي از تعهدات شركت آب و فاضلاب در اين تفاهم نامه مي باشد.

سرپرست شركت آب و فاضلاب استان مركزي به تامين زير ساخت هاي لازم براي استقرار سامانه هاي حذف آلاينده ها جهت تامين آب شرب سالم و بهداشتي و مشاركت در تامين اعتبار براي استقرار سامانه ها به عنوان تعهدات معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي بر اساس اين تفاهم نامه اشاره نمود و تصريح كرد: فراهم نمودن شرايط استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان به منظور رسوخ ، نفوذ و بومي سازي فناوري هاي نو براي حذف آلاينده ها وتصفيه آب ها و مساعدت در تامين اعتبار تسهيلاتي و ليزينگ براي تامين اعتبار اين شركت ها جهت اجراي طرح هاي الگويي و تجاري رسوخ فناوري هاي نو در استان مركزي از تعهدات ستاد توسعه فناوري هاي آب ، خشكسالي ، فرسايش و محيط زيست معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مي باشد.

گفتني است اين تفاهم نامه به مدت 3 سال معتبر بوده و در صورت تمايل به تداوم فعاليت هاي مشترك قابل تمديد است.


نویسنده:زهرا طراوتی فکور

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

  شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات