ادامه روند بررسی سانحه بوئینگ اوکراینی با حضور نمایندگان دیگر کشورها

ادامه روند بررسی سانحه بوئینگ اوکراینی با حضور نمایندگان دیگر کشورها

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ادامه روند بررسی سانحه بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی با حضور نمایندگان کشورهای ذی مدخل در این سانحه در سازمان هواپیمایی کشوری در حال انجام است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات