معاون باز آفرینی شهری ومسکن اداره کل راه وشهر سازی استان مرکزی ازافتتاح مسکن مهر های باقیمانده تا 20...

معاون باز آفرینی شهری ومسکن اداره کل راه وشهر سازی استان مرکزی ازافتتاح مسکن مهر های باقیمانده تا 20...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات