نقش مهم و اثرگذار سمن های مردم نهاد در تحقق محیط زیست سالم/هوای پاک مطالبه به حق مردمی است

نقش مهم و اثرگذار سمن های مردم نهاد در تحقق محیط زیست سالم/هوای پاک مطالبه به حق مردمی است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات