ماراتن بررسی عملکرد سیمانی‌های شستا در روز پنجم: افزایش ۱۱۲درصدی سود سیمان‌ بجنورد

به گزارش اخبار ساختمان، مدیرعامل سیمان بجنورد به مدیران ارشد هلدینگ گزارش داد که درآمد فروش ۹ماهه به نسبت بودجه‌پیش بینی‌شده، ۳۰درصد و درآمد فروش در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۷به میزان ۶۳درصد رشد داشته است..طبق این گزارش، بررسی سود خالص این شرکت هم در در مقایسه با بودجه پیش بینی شده ۹ ماهه، ۷۰درصد رشد ودر مقایسه با دوره مشابه سال قبل هم خبر از رشد ۱۱۲درصدی می‌دهد..این نشست به مدت ۲ ساعت و از ۱۴: ۳۰چهارشنبه ۲۵دی آغاز وعلاوه بر بررسی عملکرد۹ماهه، برنامه‌های پیش روی این شرکت در قالب بودجه ریزی سال ۹۹ بررسی شد..روابط عمومی سیمان تامین شستا

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات