انسداد 9 حلقه چاه غیر مجاز در محدوده مطالعاتی اسفدن از توابع...

در راستای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و حفاظت از منابع آب 9حلقه چاه غیر مجاز توسط امور منابع آب شهرستان های قاینات و زیرکوه پر و مسلوب المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، مدیر امور منابع آب شهرستان های قاینات و زیرکوه با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از اهداف و وظایف شرکت آب منطقه ای حفاظت از منابع آب زیرزمینی است که در همین راستا تعداد 9 حلقه چاه غیرمجاز در محدوده های مطالعاتی چاهک موسویه، اسفدن و قاین پر و مسدود شد.

"محمد علی شهابی" افزود : اجرای حکم پر و مسدود کردن 8 حلقه از این چاه های غیرمجاز‌ با حضور نمایندگان فنی امور منابع آب شهرستان قاینات و زیرکوه و نیروی انتظامی ، برابر ضوابط قضایی انجام و یک حلقه چاه غیر مجاز نیز به صورت داوطلبانه و با حضور نمایندگان فنی امور منابع آب شهرستان قاینات و زیرکوه پر و مسلوب المنفعه شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات