نشست مشترک اعضای کارگروه مدیریت دانش شرکت آب منطقه ای و برق منطقه ای اصفهان

نشست مشترک اعضای کارگروه مدیریت دانش شرکت آب منطقه ای و برق منطقه ای اصفهان

نشست مشترک اعضای کارگروه مدیریت دانش شرکت آب منطقه ای و برق منطقه ای اصفهان

نظر به اجرای فرآیند استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان و تمایل اعضای کارگروه اجرایی شرکت آب منطقه ای اصفهان به بررسی و الگو برداری از شرکتهای برتر و همچنین آشنایی با نرم افزار و چگونگی استفاده کاربران ، نشست مشترک مدیران و اعضای کارگروه های مدیریت دانش شرکت آب منطقه ای و برق  منطقه ای در محل سالن جلسات دکتر حسابی برق  منطقه ای اصفهان  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی برق  منطقه ای اصفهان در این نشست علیرضا  زنجانی غیور  مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه به ارائه توضیحاتی در مورد چگونگی و نحوه استقرار نظام مدیریت دانش ، به بیان چشم انداز و فعالیتهای انجام شده در این خصوص پرداخت.

در ادامه مهندس آزاد دبیرکارگروه مدیریت دانش شرکت، توضیحاتی در مورد انتخاب و معرفی برگزیدگان مدیریت دانش در همایش ایمنی ارائه کرد وهمچنین گزارش پروژه مستند سازی و ثبت تجارب در شرکت برق منطقه ای اصفهان توسط مهندس همدانیان مدیر دفتر آموزش ارائه شد.

شایان ذکر است در پایان جلسه نیز پرسش و پاسخ برای مدعوین برگزار و به سوالات ایشان پاسخ داده شد.


خبرنگار: رضا عارضی

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان

  شرکت برق منطقه ای اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات