سمینار آموزشی ایمنی در خط گرم با رویكرد تجزیه و تحلیل حوادث در شركت توزیع نیروی برق گیلان برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات