چرا اعضای کمیسیون عمران نیازمند رای دوباره مردم هستند؟!

مجلس شورای اسلامی تابلوی زیبای ترسیم‌شده به دست مردمی است که فرزندان و منتخبین دیار خود را با آرای هوشمندانه به خانه ملت می‌فرستند تا بتوانند باتدبیر و آگاهی، مسیر قانونمندی در کشور را تداوم و اعتلا بخشند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات