مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم در تاریخ 26-10-98 به موجب دو نوبت آگهی مندرج روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا شماره 6124 مورخ 20-09-98 و 6136 مورخ 04-10-98 و شماره 6145 مورخ 15-10-98 و دعوت از نماینده وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره 12037-1/98-20 مورخ 14-10-98 سازمان استان که در دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان به ثبت رسیده است. تشکیل گردید.

هیأت رییسه موقت متشکل از آقایان 1- حسن نوری (به عنوان رییس) 2- حسین امینی  (به عنوان منشی) 3- شهرام براتیان و 4- مهدی علینقیزاده (به عنوان ناظران) آغاز به کار کرد. هیأت رییسه موقت پس از بررسی مستندات مطابق ماده 5 " شیوه‏نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان " و نظر به ماده 55 آیین‏نامه، مجمع عمومی با حضور 420 نفر از اعضاء به شرح مندرج در پیوست یک به رسمیت یافت و از این تعداد 367 نفر آرای خود را به صندوق انداختند. پس از اعلام رسمیت جلسه از میان داوطلبان تصدی سمت‏های هیأت رییسه اصلی مجمع عمومی خانم‏ها / آقایان سید جلال نوریه (به عنوان رییس)، نفیسه جانقربانی (به عنوان دبیر) و علی غلامی و علی صادقانی (به عنوان ناظران) جلسه انتخاب گردیدند که شرح تعدادی آرای اخذ شده، در متن صورتجلسه ذکر گردیده است. پس از آن جلسه وارد دستور شد و در مورد هر یک از موضوعات مندرج در دستورجلسه مذاکراتی انجام و به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد :

خلاصه مذاکرات :

هیأت رییسه اصلی، ضمن اعلام اینکه دارای شرایط لازم مطابق ماده 11 " شیوه‏نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان " هستند پس از بررسی مستندات مطابق ماده 5 شیوه‏نامه دستور جلسه مجمع عمومی را به شرح زیر مطرح کردند.

 1. خیر مقدم ریاست سازمان جناب آقای مهندس غلامحسین عسکری.
 2. تعیین و استقرار هیأت رییسه موقت با توجه به ماده 56 اصلاحی آیین‏نامه اجرایی قانون.
 3. انتخاب و استقرار هیأت رییسه دائم مجمع.
 4. گزارش عملكرد هيأت مديره سازمان در سال مالی 98-97 توسط دبير سازمان.
 5. گزارش صورت‏های مالی مربوط به سال مالی 98-97 توسط خزانه‏دار سازمان.
 6. گزارش بازرسان در مورد عملکرد سال مالی 98-97 توسط بازرس سازمان.
 7. پاسخ به گزارش بازرسان در مورد عملکرد سال مالی 98-97 توسط نایب رييس سازمان یا خزانه‏دار.
 8. گزارش بودجه پيشنهادی هيأت مديره به مجمع عمومی جهت سال مالی 99-98 توسط خزانه‏دار سازمان.
 9. اخذ آراء حاضرین در جلسه.
 10. شمارش آراء.
 11. اعلام نتايج شمارش آراء و جمع‏بندی مجمع.

تصمیم مجمع عمومی :

 1. گزارش عملکرد هیأت مدیره سازمان مربوط به سال مالی 98-97 و ترازنامه منتهی به 31-06-98 با تعداد 267 رأی موافق و 76 رأی مخالف و 24 رأی سفید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 2. بودجه پیشنهادی برای سال مالی 99-98 با تعداد 263 رأی موافق و 79 رأی مخالف و 25 رأی سفید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 3. حق ورودیه اعضاء به مبلغ 4.500.000 ریال با 217 رأی و 5.000.000 ریال با 72 رأی و 78 رأی سفید و در نهایت مبلغ 4,500,000 ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 4. حق‏عضویت سالانه‏ی اعضاء به مبلغ 1.600.000 ریال برای اعضاء دارای پروانه و مبلغ 1.050.000 ریال برای اعضاء فاقد پروانه با تعداد 236 رأی موافق به مبلغ 1.750.000 ریال برای اعضاء دارای پروانه و مبلغ 1.150.000 ریال برای اعضاء فاقد پروانه با تعداد 14 رأی موافق و تعداد 117 رأی سفید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 5. با افزایش حق ورودیه اشخاص حقوقی به مبلغ 25.000.000 ریال با 201 رأی و 30.000.000 ریال با 100 رأی و 66 رأی سفید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 6. با افزایش حق عضویت اشخاص حقوقی به مبلغ 12.000.000 ریال با 188 رأی و 15.000.000 ریال با 113 رأی و 66 رأی سفید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 7. افزایش حق‏الجلسات اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی به میزان 25% با تعداد 241 رأی و 30% با تعداد 15 رأی و 35% با تعداد 8 رأی و 103 رأی سفید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 8. حق‏الزحمه رییس سازمان براساس نظامنامه مصوب شورای مرکزی با تعداد 186 رأی موافق و 33 رأی مخالف و 98 رأی بدون تغییر و 50 رأی سفید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 9. حق‏الزحمه خزانه‏دار سازمان براساس نظامنامه مصوب شورای مرکزی با تعداد 187 رأی موافق و 77 رأی مخالف و 103 رأی سفید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 10. در خصوص پاداش بازرسان سازمان با افزایش 10% با تعداد 237 رأی و با افزایش 20% با تعداد 23 رأی و 107 رأی سفید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 11. درخصوص انتشار اطلاعیه‏های سازمان در روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا با تعداد 215 رأی اصفهان امروز 46 رأی اصفهان زیبا 16 رأی نصب جهان 12 رأی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 12. با فروش املاکی به مورد نیاز سازمان نیست در جهت اتمام ساختمان‏های نیمه تمام تا سقف سیصد و سیزده میلیارد و ششصد میلیون ریال با تعداد 272 رأی موافق و 78 رأی مخالف و 17 رأی سفید مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات