افزایش قیمت مسکن در سطح اتحادیه اروپا

۳ درصدی نیز دیگر کشورهایی بوده‌اند که بیشترین افزایش قیمت مسکن در ۱۴ سال اخیر را تجربه کرده‌اند. در بین دیگر کشورهای عضو، قیمت مسکن طی این مدت در آلمان ۵۸ درصد افزایش، انگلیس ۲۶ درصد افزایش، فرانسه ۱۴ درصد افزایش و قبرس ۱۵ درصد کاهش داشته است. ۳ درصد کاهش داشته است، در ۲۶ کشور دیگر قیمت‌ها صعودی بوده است که در این میان، لیتوانی با افزایش ۱۰۱. در بین دیگر کشورها، اجاره‌ها طی این ۱۴ سال در آلمان ۱۸ درصد افزایش، انگلیس ۲۴ درصد افزایش و فرانسه ۱۷ درصد افزایش داشته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات