جلسه مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهری، معاون مسکن و ساختمان و معاون املاک و حقوقی اداره کل با آقای اکبری مدیر اقتصادی...

جلسه مهندس نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهری، معاون مسکن و ساختمان و معاون املاک و حقوقی اداره کل با آقای اکبری مدیر اقتصادی...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات