اثراجرای مالیات بر ارزش زمین بر بازار مسکن

بررسی‌های صورت گرفته از هزینه‌ تامین زمین و سهم آن در هزینه‌های تولید ملک نشان می‌دهد که این هزینه بسته به ارزش زمین، می‌تواند تا ۸۰ درصد از ارزش، ملک را شامل شود. از آنجا که قیمت معاملاتی ملک تابع تقاضا در بازار املاک است، سیاستی که به‌واسطه‌ آن هزینه‌ زمین، برای ساخت‌وساز کاهش یابد؛ سبب کاهش هزینه‌های تولید مسکن شده و با توجه به فرض ثابت بودن قیمت ملک در زمان عرضه، این امر سبب افزایش جذابیت فعالیت ساخت‌وساز برای ورود نقدینگی به این بخش خواهد شد. بیش از ۱۰ سال از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و معرفی مالیات بر ارزش زمین به‌عنوان ابزاری در راستای تنظیم بازار مسکن می‌گذرد، اما در این مدت هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته است. استفاده از مالیات بر ارزش زمین در دنیا غالبا در راستای کاهش سوداگری، افزایش بهره‌وری و توزیع بهتر زمین در راستای رونق تولید مسکن اتخاذشده است. استفاده از ارزش ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات