به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، میرمحمد غراوی در نشست بررسی طرح جامع شهر مشهد که با حضور اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی کشور برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به حساسیت شهر مشهد و تردد سالانه بیش از ۲۵ میلیون زائر به این شهر طرح جامع شهر مشهد باید براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شود. وی افزود: نیازهای شهر با توجه به جمعیت بالا و تردد زائران در همه حوزه‌ها اعم از ترافیک جمعیت، کاربری و تراکم باید طوری در نظر گرفته شود که نیازها را در افق ۱۴۰۴ برآورده سازد. معاون وزیر مسکن و شهرسازی پس از شنیدن اظهارات مشاور این طرح به رفع نقایص آن پرداخت و گفت: باید در ..."> به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، میرمحمد غراوی در نشست بررسی طرح جامع شهر مشهد که با حضور اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی کشور برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به حساسیت شهر مشهد و تردد سالانه بیش از ۲۵ میلیون زائر به این شهر طرح جامع شهر مشهد باید براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شود. وی افزود: نیازهای شهر با توجه به جمعیت بالا و تردد زائران در همه حوزه‌ها اعم از ترافیک جمعیت، کاربری و تراکم باید طوری در نظر گرفته شود که نیازها را در افق ۱۴۰۴ برآورده سازد. معاون وزیر مسکن و شهرسازی پس از شنیدن اظهارات مشاور این طرح به رفع نقایص آن پرداخت و گفت: باید در ..."> به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، میرمحمد غراوی در نشست بررسی طرح جامع شهر مشهد که با حضور اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی کشور برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به حساسیت شهر مشهد و تردد سالانه بیش از ۲۵ میلیون زائر به این شهر طرح جامع شهر مشهد باید براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شود. وی افزود: نیازهای شهر با توجه به جمعیت بالا و تردد زائران در همه حوزه‌ها اعم از ترافیک جمعیت، کاربری و تراکم باید طوری در نظر گرفته شود که نیازها را در افق ۱۴۰۴ برآورده سازد. معاون وزیر مسکن و شهرسازی پس از شنیدن اظهارات مشاور این طرح به رفع نقایص آن پرداخت و گفت: باید در ..."> به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، میرمحمد غراوی در نشست بررسی طرح جامع شهر مشهد که با حضور اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی کشور برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به حساسیت شهر مشهد و تردد سالانه بیش از ۲۵ میلیون زائر به این شهر طرح جامع شهر مشهد باید براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شود. وی افزود: نیازهای شهر با توجه به جمعیت بالا و تردد زائران در همه حوزه‌ها اعم از ترافیک جمعیت، کاربری و تراکم باید طوری در نظر گرفته شود که نیازها را در افق ۱۴۰۴ برآورده سازد. معاون وزیر مسکن و شهرسازی پس از شنیدن اظهارات مشاور این طرح به رفع نقایص آن پرداخت و گفت: باید در ...">
طرح جامع شهر مشهد باید مبتنی بر چشم‌انداز۱۴۰۴ تدوین شود

طرح جامع شهر مشهد باید مبتنی بر چشم‌انداز۱۴۰۴ تدوین شود

معاون وزیر مسکن و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: طرح جامع شهر مشهد باید مبتنی بر چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شود.wwwbananews.ir" title="بنانیوز-طرح جامع شهر مشهد باید مبتنی بر چشم‌انداز۱۴۰۴ تدوین شود" align="left" />

به گزارش بنانیوز به نقل از ایسنا، میرمحمد غراوی در نشست بررسی طرح جامع شهر مشهد که با حضور اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی کشور برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به حساسیت شهر مشهد و تردد سالانه بیش از ۲۵ میلیون زائر به این شهر طرح جامع شهر مشهد باید براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شود.

وی افزود: نیازهای شهر با توجه به جمعیت بالا و تردد زائران در همه حوزه‌ها اعم از ترافیک جمعیت، کاربری و تراکم باید طوری در نظر گرفته شود که نیازها را در افق ۱۴۰۴ برآورده سازد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی پس از شنیدن اظهارات مشاور این طرح به رفع نقایص آن پرداخت و گفت: باید در این طرح به حوزه پدافند غیرعامل نیز توجه ویژه داشت.

سعید حسین‌پور، معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: یکی از کارگروه‌های فعال شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کارگروه تخصصی معماری و شهرسازی است که با برگزاری جلسات منظم هفتگی مسائل استان را در این حوزه پیگیری می‌کند.

وی گفت: طرح جامع شهر مشهد با کمک مشاوران زبده تدوین شده و پس از تصویب مقدماتی در کمیته فنی استان، خروجی آن آماده و جهت تصویب نهایی ارائه شده است.

 

    نظرات