29 دي ماه روز ملي هواي پاك ، غول آلودگي هوا نمرده است

29 دي ماه روز ملي هواي پاك ، غول آلودگي هوا نمرده است

روز ملي هواي پاك،

غول آلودگي هوا نمرده است


به گزارش«پارما» از ايسنا اصفهان «اين ابزار وارد كشور ما شده اما فرهنگش نيامده» اين جمله را خيلي اوقات در مهماني ها و دورهمي ها شنيده ايم. وقتي افراد مي خواهند عنوان كنند كه بخشي از مشكل اين است كه در مورد يك معضل آموزش نديده ايم به اين جمله استناد مي كنند.

با اين نگاه مي شود گفت:«ما اول صنايع را توسعه داديم و بعد به فكر محيط زيست افتاديم» در واقع وقتي مشكلات محيط زيستي به وجود آمد، هوا آلوده شد، خاك صدمه ديد، آب غيرقابل آشاميدن شد، گونه هاي گياهي و جانوري رو به زوال رفتند تازه به اين موضوع فكر كرديم كه توسعه صنعت بدون ارزيابي هاي محيط زيستي شايد در كوتاه مدت دستاوردهاي درخشاني داشته باشد اما در بلند مدت خسارت بار است و حتي گاهي آثار آن بر زيست انسان غيرقابل جبران مي شود.

كلانشهر اصفهان در يك اقليم خشك و كم باران واقع شده است. اين واقعيتي است كه هيچ كس نمي تواند آن را انكار كند. در چنين اقليم شكننده اي هر نوع دستكاري در محيط زيست، آثار شديد و ويرانگري بر جا مي گذارد. در حوالي اين شهر استراتژيك بيش از 10 هزار صنعت كوچك و بزرگ مشغول به فعاليت هستند. بسياري از آنها وقتي آغاز به كار كرده اند كه نه موضوع محيط زيست مساله عمومي بوده و نه سازمان آن از قدرتي برخوردار بوده كه بتواند مقابل ميل سيري ناپذير به توسعه، مقاومتي بكند و البته رسانه ها هم تا اين اندازه گسترده نشده بودند و عموم مردم قادر نبودند از طريق آنها صدايشان را به جايي يا كسي برسانند.

امروز اما ماجرا عوض شده است. تعطيلي هاي پي در پي مدارس شايد دانش آموزان را خوشحال كرده باشد اما حاوي اين هشدار بود كه شهر زيباي اصفهان؛ قلب تپنده تاريخ و تمدن ايران «هوا» براي نفس كشيدن ندارد. آلودگي هوا سر و صدا ندارد براي همين به اثرات آن مرگ خاموش مي گويند. اينجا فاجعه نه تنها باعث مرگ و مير و گسترش بيماري ها مي شود بلكه روان شهروندان را هم افسرده مي كند و گردشگران را هم براي سفر به اين شهر پشيمان مي كند، در نتيجه روي اقتصاد هم تاثير مي گذارد. در واقع اگر كسي بگويد آلودگي هوا صرفاً يك مساله محيط زيستي است راه را خطا مي رود زيرا مسائل محيط زيستي به هيچ عنوان تك بعدي نيستند بلكه ساحت هاي مختلف يك جامعه را تحت تاثير قرار مي دهند.

اگر چه اين بحران به وسيله باد و باران در كوتاه مدت حل مي شود اما چاره كار نيست و تنها راه حل اثربخش احساس مسئوليت اجتماعي از سوي همه افراد جامعه به ويژه صاحبان صنايع نسبت به محيط زيست است. استفاده از سوخت پاك، گسترش حمل و نقل شهري، توسعه پايدار منطبق با اقليم و محيط زيست منطقه در كنار  ارتقاي سواد محيط زيستي شهروندان نيز مي تواند ما را از اين بن بست نجات دهد. براي اين كار بايد برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت مبتني بر قانون هواي پاك به صورت جدي در دستور كار همه دستگاه ها و نهادها قرار بگيرد و به آن باور داشته باشند. فراموش نكنيم غول آلودگي هوا نمرده است، بلكه سال ديگر با قدرت بيشتر بر مي گردد و اين بار حتي ممكن است نه تنها تعطيلي مدارس بلكه تخليه شهر هم چاره ساز نباشد. قبل از آنكه دير شود بايد كاري اساسي و منطقي كرد. تا همين امروز هم هزينه هاي فوق العاده زيادي داده ايم و مشكلي هم به صورت بنيادين حل نشده است.

يادداشت از: ايرج حشمتي، مدير كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات