اطلاعیه زمان برگزاری کلاسهای hse تغییر یافت.


توجه توجه .....

اطلاعیه زمان برگزاری کلاسهای hse  امروز روز یکشنبه مورخ 98/10/29  از ساعت 14 به ساعت 15 تغییر یافته لطفا رعایت فرمایید.
باتشکر انجمن مهندسین مشاور
لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات