تشکیل دفتر نوسازی ساختمان ها/ ساماندهی نماها در محدوده مصوب بافت تاریخی

تشکیل دفتر نوسازی ساختمان ها/ ساماندهی نماها در محدوده مصوب بافت تاریخی

با امضای این تفاهم نامه، همکاری در تشکیل دفتر نوسازی ساختمان های بافت تاریخی و تشکیل کمیته یا کارگروه تخصصی و ویژه جهت هماهنگی درخصوص اقدامات مرمت و مقاوم سازی و بهسازی و ساماندهی نماهای ساختمان های احداثی در محدوده مصوب بافت تاریخی، در دستورکار قرار می گیرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات