هشتادمین  جلسه کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز برگزار شد

هشتادمین جلسه کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز برگزار شد

جلسه هشتادم کمیسیون حقوقی و املاک شورای شهر اهواز  یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰ با ریاست حسین حیدری و با حضور اعضای کمیسیون آقایان عبدالزهرا سنواتی ،محمدجعفر فلسفی،محمد هادی قنوات ،فتح الله حاجتی،جاسم موسی پور،رحیم کعب عمیر برگزار شد .
در این جلسه آقای خدامرادی مدیر شهرداری منطقه هشت  به عنوان مدعو در این کمیسیون حضور داشت.
این جلسه با دستور کار ۱)پرداخت دیه در حق ورثه مرحومین آقایان فریدون و عبدالرضا مرداسی  ۲)درخواست دبیر انجمن ترکیبی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای اهواز  ۳)بررسی درخواست آقای صالحی لویمی ،۴)بررسی درخواست آقای رضا ممبینی ۵)بررسی درخواست آقای سیدکریم شباری برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات