شهرداری نکا درنظر دارد جشنواره ای با عنوان شمعدونی با هدف پیرایش شهری و زیبا سازی نمای ساختمان های شهر برگزار نماید.

شهرداری نکا درنظر دارد جشنواره ای با عنوان شمعدونی با هدف پیرایش شهری و زیبا سازی نمای ساختمان های شهر برگزار نماید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات