مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان

مهندس رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در مصاحبه خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان به تشریح وضعیت فعلی حجم آب مخازن سدهای استان پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان روز شنبه 28 دیماه در مصاحبه خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان به تشریح وضعیت فعلی میزان آب ذخیره شده پشت سدهای استان پرداخت. وی ضمن بیان این مطلب که وضعیت سدهای استان نسبت به سال گذشته وضعیت بهتر و مطلوب تری دارند، افزود: در حال حاضر 364 میلیون مترمکعب حجم مخازن آب سدها می باشد.

مهندس رشیدی با اشاره به درصد پرشدن سدها، اظهار داشت: تا این تاریخ درصد پرشدن سدها 62% می باشد و به تفکیک سدهای استان بیشترین حجم آب ذخیره شده را سد نساء بم و کمترین حجم آب ذخیره شده را سد تنگوئیه سیرجان به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل آب منطقه ای ضمن اظهار رضایت از وضعیت بارندگی استان و پرشدن مخازن سدها، افزود: ذخیره آب پشت سد جیرفت با 203 میلیون مترمکعب حدود 60 درصد، سد تنگوئیه سیرجان با 6/2 میلیون مترمکعب حدود 16 درصد، سد نساء بم حدود 74 درصد و سد بافت با 28/5 میلیون مترمکعب حدود 70 درصد گزارش شده و نسبت به سال گذشته که حجم کل پرشدن مخازن 50 درصد بوده است امسال به 62 درصد رسیده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات