کاهش ۴۰ درصدی بارش‌های جوی در استان همدان

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای همدان از کاهش ۴۰ درصدی بارش‌های جوی استان در مقایسه با سال آبی گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مهندس منصور ستوده، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: بارش‌های سال آبی جاری تا کنون در استان همدان به طور متوسط ۱۵۱ میلی متر است که در مقایسه با بارش‌های خوب سال آبی گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه بارش‌های امسال در مقایسه با آمار بلند مدت، ۷ درصد افزایش داشته است افزود: میانیگن بارش‌های بلند مدت ۲۰ ساله استان همدان تا کنون ۱۴۱ میلی متراست.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای همدان ادامه داد: بیشترین بارش‌های امسال در استان مربوط به ایستگاه باران سنجی وراینه نهاوند با ۱۹۱ میلی متر بارش و کمترین مربوط به ایستگاه باران سنجی رزن- قهاوند با ۱۲۰ میلی متر بارش است.

ستوده از افزایش بارش های  امسال در شهرستان همدان در مقایسه با میانگین بارش‌های بلند مدت ۲۰ ساله هم خبر داد و گفت: ۱۸۰ میلی متر امسال بارش برف و باران در شهرستان همدان داشته ایم که در مقایسه با سال آبی گذشته ۲۲ درصد کاهش و در مقایسه با آمار بلند مدت ۳۴ درصد افزایش بارندگی را داشته است.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات