تقدير و تشكر اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان اروميه از مدير امور آب و فاضلاب اروميه

تقدير و تشكر اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان اروميه از مدير امور آب و فاضلاب اروميه

به گزارش روابط عمومي امور آب و فاضلاب اروميه، رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان اروميه با ارسال نامه اي از زحمات سيدپور، مدير امور آب و فاضلاب اروميه در خصوص اجراي مصوبه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان اروميه با عنوان طرح نذر فرهنگي و اهداي كتاب به كتابخانه هاي عمومي اروميه تقدير و تشكر نمود.

گفتني است كتاب و مطالعه كه در دين اسلام بسيار برآن تأكيد شده، به عنوان فعاليتي سازنده و موثر در زندگي، پيشرفت و بالندگي و تعالي بشر نقش مهم و بسزايي دارد. امروزه ضرورت توسعه فرهنگ كتاب‌خواني در تمامي كشورهاي جهان در حدي است كه مطالعه و كتاب ‌خواني را به عنوان يكي از عوامل اصلي ارتقاء و رشد و شكوفايي فرهنگي معرفي مي‌كند و آن را به عنوان يكي از اصلي‌ترين نيازهاي انسان و جوامع مطرح مي‌ سازند، اهداي كتاب از سابقه‌اي طولاني در ايران برخوردار است. اهداي كتاب در گذشته به شكل اهداي كتابخانه‌هاي شخصي افراد به كتابخانه‌هاي عمومي و يا به صورت وقف تمام يا بخشي از اموال افراد خير براي ساخت كتابخانه، به جهت ترويج فرهنگ كتاب و كمك به ارتقاي سطح فرهنگي جامعه صورت مي‌گرفته است؛ در همين راستا اهدا كتاب به كتابخانه هاي عمومي اروميه جهت ترويج سنت حسنه اهداي كتاب توسط امور آب و فاضلاب اروميه به صورت ماهيانه انجام مي شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات