اولین گردهمایی انبارداران شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران برگزار شد


با هدف ایجاد وحدت رویه در روش انجام کار اولین گردهمایی انبارداران امورهای توزیع و ستاد در سالن کنفرانس شرکت برگزار شد.

در این جلسه جلالیان مدیر امور مالی شعبان احمدی رییس اداره  اداره انبار شرکت ضمن تبیین وظایف انبارداران به اهمیت چایگاه شغلی انبارداران پرداخت.

در ادامه انبارداران شرکت به طرح اشکالات کاری خود پرداختند و نظرات و پیشنهادات را به معاونت مالی منعکس نمودند.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت نیز ضمن تاکید بر ارائه این نشست ها بصورت حداقل شش ماهه به رفع مشکلات انبارداران تاکید نموند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) یک شرکت در شهر نوشهر می باشد

   نظرات