تکلیف مسافران پروازهای تاخیری و ابطالی چیست؟

تکلیف مسافران پروازهای تاخیری و ابطالی چیست؟

راه و مسکن تهران - ایرنا - تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد که ابطال نشده و جزو پروازهای تاخیری به شمار می‌رود به ترتیب و با اعلام شرکت هواپیمایی مربوطه امروز انجام می‌شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات