اطلاعیه شماره یک هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیات رییسه گروه های تخصصی

آگهی دعوت از داوطلبان نامزدی عضویت در هیأت رییسه گروه‏های تخصصی سازمان

مطابق مواد اصلاحی 59 و 77 الی 79 آیین‏ نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 05/12/94 و شرایط مندرج در این مواد و نظر به برگزاری انتخابات هیأت رییسه گروه‏های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در سال 99، لذا بدین‏وسیله از کلیه داوطلبان دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی در یکی از رشته‏ های اصلی معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات الکتریکی، شهرسازی، ترافیک و نقشه‏ برداری که واجد شرایط مندرج در ماده 79 اصلاحی آیین‏ نامه اجرایی و دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر پایه یک می‏باشند و از 7 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا بوده و علاقمند به عضویت در هیأت رییسه گروه‏های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت به عمل می‏ آید از تاریخ 29/10/98 لغایت 17/11/98 با مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، طبقه چهارم، (سرکارخانم مجنون) اقدام به ثبت‏ نام و تکمیل مدارک نمایند.

تذکرات :

1- مطابق تبصره یک بند 2 ماده 4 نظام‏نامه گروه‏های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‏ها، تا برگزاری انتخابات گروه‏های تخصصی دوره جدید و صدور احکام، هیأت رییسه گروه تخصصی دوره قبل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

2- بدیهی است، مدت فوق قابل تمدید نبوده و به درخواست‏های ناقص یا درخواست‏هایی که پس از اتمام مدت مذکور و یا توسط داوطلبان دارای مدرک مرتبط ارایه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد و مراحل بعدی جهت تکمیل فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای شرایط مندرج در ماده 79 اصلاحی باشند.

3- شرایط و مدارک مورد نیاز جهت داوطلبی جهت اطلاع داوطلبان محترم به پیوست ارایه می‏گردد.

4- شماره داخلی 403 جهت پاسخگویی.

هیأت اجرایی انتخابات گروه‏های تخصصی

مدارک مورد نیاز:

فرم های لازم جهت دانلود:

فرم درخواست شرکت در انتخابات(فرم شماره یک)

فرم مربوط به سوابق فعالیت(فرم شماره دو)

قوانین :

نظام نامه گروه های تخصصی

آیین نامه اصلاحی قانون

دستورالعمل موضوع تبصره 3 بخش پ ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات