ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به سیستان و بلوچستان

ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به سیستان و بلوچستان


ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به  سیستان و بلوچستان

به دنبال اعلام نیاز از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان برای یاری سیل زدگان این استان، از سوی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان های مختلف اقداماتی در جهت جلب کمکهای مردمی و همکاری و همیاری مهندسان عضو انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی بر اساس گزارش های دریافتی، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال وجه نقد برای مشارکت در این امر خیر اختصاص داد..
همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی با هدف همیاری سیلزدگان و در پاسخ به نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان، معادل ۲۰۰ میلیون ریال برای سیل زدگان کمک کرد.
بر اساس گزارش رسیده از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز کمک‌هایی به ارزش ۹۸۰ میلیون ریال جمع آوری و برای سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان ارسال نموده است.
این گزارش حاکیست ۱۳۰۷ قلم انواع کمک های غیرنقدی شامل مواد غذایی و بهداشتی از سوی کسبه و بنکداران میدان محمدیه تهران به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان فرستاده شده است .
از سایر استان‌ها نیز گزارش می رسد کار جمع آوری کمکهای مردمی برای این امر خیر ادامه دارد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات