ذاکری: در خصوص تعیین وضعیت " پیوست سلامت زباله سوز"، طی نامه ای از کمیسیون به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان استعلام خواهیم کرد. / عاقل منش: هماهنگی بین بخشی، تبادل افکار، هم افزایی فکری و هم اندیشی با توجه به جایگاه بالای شورا، گامی موثر جهت داشتن شهری سالم خواهد بود. /  شیرزاد: اصلاح در وضعیت خودروهای فرسوده (سبک) شهرداری که از منابع آلوده کننده هوای پاک هستند و نیز راه اندازی ایستگاه دوچرخه شهری گامهایی موثر در کاهش آلاینده ها میباشد.

ذاکری: در خصوص تعیین وضعیت " پیوست سلامت زباله سوز"، طی نامه ای از کمیسیون به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان استعلام خواهیم کرد. / عاقل منش: هماهنگی بین بخشی، تبادل افکار، هم افزایی فکری و هم اندیشی با توجه به جایگاه بالای شورا، گامی موثر جهت داشتن شهری سالم خواهد بود. / شیرزاد: اصلاح در وضعیت خودروهای فرسوده (سبک) شهرداری که از منابع آلوده کننده هوای پاک هستند و نیز راه اندازی ایستگاه دوچرخه شهری گامهایی موثر در کاهش آلاینده ها میباشد.

در یکصد و نوزدهمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورا شهر رشت مطرح شد:
ذاکری: در خصوص تعیین وضعیت " پیوست سلامت زباله سوز"، طی نامه ای از کمیسیون به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان استعلام خواهیم کرد. / عاقل منش: هماهنگی بین بخشی، تبادل افکار، هم افزایی فکری و هم اندیشی با توجه به جایگاه بالای شورا، گامی موثر جهت داشتن شهری سالم خواهد بود. / شیرزاد: اصلاح در وضعیت خودروهای فرسوده (سبک) شهرداری که از منابع آلوده کننده هوای پاک هستند و نیز راه اندازی ایستگاه دوچرخه شهری گامهایی موثر در کاهش آلاینده ها میباشد.
ذاکری: در خصوص تعیین وضعیت " پیوست سلامت زباله سوز"، طی نامه ای از کمیسیون به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان استعلام خواهیم کرد. / عاقل منش: هماهنگی بین بخشی، تبادل افکار، هم افزایی فکری و هم اندیشی با توجه به جایگاه بالای شورا، گامی موثر جهت داشتن شهری سالم خواهد بود. / شیرزاد: اصلاح در وضعیت خودروهای فرسوده (سبک) شهرداری که از منابع آلوده کننده هوای پاک هستند و نیز راه اندازی ایستگاه دوچرخه شهری گامهایی موثر در کاهش آلاینده ها میباشد.
یکصد و نوزدهمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری با قرائت دستور جلسه توسط حق پناه دبیر کمیسیون و ارایه ی پاره ای از توضیحات، در روز شنبه 98/10/28 راس ساعت 14:00 کار خود را آغاز کرد،
ذاکری رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری ضمن عرض گرامیداشت روز 29 دی ماه روز هوای پاک بیان داشت:
با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات جامع نمی توانیم در خصوص وضعیت سالم یا ناسالم بودن هوا ابراز نظر دقیق یا حتی تقریبی داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به آسیبهای وسیع زیست محیط که از طریق هوا و انتشار گازهای حاصل از سوخت زباله ایجاد میشود، باید گامهای پیش رو سنجیده و با تدبیر برداشته شود.
وی در ادامه اظهار داشت:
در خصوص تعیین وضعیت "پیوست سلامت زباله سوز"، طی نامه ای از کمیسیون به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان استعلام خواهیم کرد.
وی در پایان صحبتهایش اظهار داشت: باید از رفتار هیجانی بپرهیزیم به همین منظور برای رسیدن به نتایج مطلوب هر بخش از کار را به حوزه تخصصی خودش واگذار کردیم. سراوان با بحرانی اساس روبروست زباله سوز هم بدلیل تولید گازهای سمی با آسیب بالای زیست محیطی مضراتش بر منافعش غالب است. پس باید راهکارهای بازیافت زباله را ارزیابی دقیق نموده و نتایج استخراج شده حاصل از جلسات کمیسیون را، هر چه سریعتر اجرایی کنیم.
در ادامه عاقلمنش عضو شورای شهر رشت بیان داشت:
هماهنگی بین بخشی، تبادل افکار، هم افزایی فکری و هم اندیشی با توجه به جایگاه بالای شورا گامی موثر جهت داشتن شهری سالم خواهد بود.
وی افزود: استفاده از گیاهان بومی، پس از ظرفیت سنجی و شناسایی لازم در بهبود وضعیت پوشش گیاهی شهری استفاده گردد و طبق اعلام نظر کارشناسان فنی حتما ساماندهی بر اساس پایه های علمی، محلی و گیاه مردم شناسی صورت پذیرد.
شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و عضو حاضر در کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری اظهار داشت:
اصلاح در وضعیت خودروهای فرسوده (سبک) شهرداری که از منابع آلوده کننده هوای پاک هستند و نیز راه اندازی ایستگاه دوچرخه شهری گامهایی موثر در کاهش آلاینده ها میباشد.
شریعتی از مشاورین حاضر در کمیسیون ضمن تبریک روز ملی هوای پاک اظهار داشت: طبق سنجش هوای اطراف پمپ بنزینها، میزان آلودگی هوای آن، و به تبع آن میزان ذرات معلق و آلاینده های سمی چندین برابر جاهای دیگر است.
وی افزود: بر اساس اندازه گیری با دستگاههای مجاز مساله آلودگی صوتی، گیاهان جاذب آلودگی صوتی، مورد ارزیابی قرار گرفته است و پیشنهاداتی را که حاصل تحقیقات و پژوهشهای علمی میباشد در خصوص گونه های مختلف گیاهی، اقلیم، خاک و همچنین گیاهان جاذب آلودگی صوتی جهت ارایه در اختیار داریم.
شمشادی از دیگر مشاورین حاضر در جلسه بیان داشت: در خصوص تنویر افکار عمومی و هر چه اجرایی تر شدن راهکاری علمی و عملی برای کاهش آلودگی هوا می باید مسئولین بویژه جناب آقای استاندار، مدیران دیگر دستگاههای دولتی در صف مقدم حضور داشته و کارها با شتابی هر چه بیشتر و با رویکردی اجرایی باشد نه نمادین و نمایشی
وی در ادامه افزود:
از طرفی، در این بین مدیران مدارس رسالتی دو چندان داشته و می باید گامهایی موثرتر در جهت آموزش دانش آموزان بردارند.
و ما نیز بعنوان انجمن های مردم نهاد از هیچ تلاشی دریغ نکرده و با همه امکانات مانند گذشته در کنار این عزیزان خواهیم بود.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات