انعقاد قرارداد نهایی اجرای طرح تفکیک از مبدأ جمع آوری پسماندهای خشک شه...

انعقاد قرارداد نهایی اجرای طرح تفکیک از مبدأ جمع آوری پسماندهای خشک شه...
صبح امرور در جلسه ای با حضور اسفندانی سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی، قناتی سرپرست سازمان مدیریت پسماند، نجفی معاون فضای سبز و آباقری معاون سیما و منظر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک، فتحی نایب رئیس هئیت مدیره شرکت اکسون ویژن سیستم و بختیاری نماینده شرکت در اراک،قرارداد اجرای طرح تفکیک از مبدأ جمع آوری پسماندهای خشک با استفاده از اپلیکیشن پاکزی، در سازمان سرمایه گذاری شهرداری به امضای سرمایه گذار و رییس این سازمان رسید و جهت تایید نهایی و امضای مهندس شفيعی شهردار اراک به شهرداری ارسال گردید.

لازم به ذکر است، مجموعه شرکت پاکزی با سرمایه گذاری اولیه ۱۳ میلیارد تومان کار تفکیک از مبدا را شروع کرده و به عنوان پایلوت شهرک مسکن برای این موضوع پیش بینی شده و اگر موفقیت لازم کسب و با این اپ مشارکت مردم جلب شود، این کار برای کل سطح شهر اراک نیز پیش بینی می شود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات