بررسی لایه های GIS ( سامانه اطلاعات جغرافیایی ) منابع آب استان در...

به گزارش روابط عمومی شرکت ، نشست شرایط منابع و مصارف آب در حوضه آبریز رودخانه کرخه در استان کرمانشاه با حضور درویشی مدیر عامل شرکت، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب و جمعی از کارشناسان ارشد حوزه طرح و توسعه و حفاظت و بهره برداری در مرکز رصد و پایش داده های منابع آبی مستقر در شرکت آب منطقه ای برگزار گردید

، در ابتداء این جلسه وحدتی، مدیر مطالعات پایه منابع آب نسبت به تشریح و ارائه گزارش آخرین اقدامات انجام شده در خصوص تهیه لایه های GIS منابع آب استان در سطح دو حوضه آبریز کرخه و مرزی غرب و نیز موضوع آمار و شرایط منابع و مصارف در حوضه آبریز کرخه اقدام نمود ، در ادامه درویشی مدیر عامل شرکت با اشاره به تهیه نقشه های هوشمند حاوی حریم و بستر رودخانه ها ، به روز نمودن لایه های GIS منابع آب بطور مستمر و پیگیری اعتبارات ملی و استانی را یادآوری نمود و افزود این امر میبایست در اولویت کاری قرار گیرد . ایشان ضمن قدردانی از همکاران خود در این بخش، افزود، ضروری است در تمام حوزه های کاری اشرافیت داشته باشیم و ضمن رصد اطلاعات در مجموعه شرکت آن را پایش و بر اساس این داده ها برنامه ریزی نمائیم ، مدیر عامل شرکت در پایان مباحث خود با اشاره به لزوم رصد و پایش پهنه سیلاب ، آخرین وضعیت رودخانه ، دشتهای مطالعاتی و مشخص کردن آبخوان ها این امر را ضروری و مهم برشمرد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات