کارگاه آموزشی “دانش افزایی مولفه های بازار آب” در دفتر فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری  کرخه و شاوور برگزار شد.

کارگاه آموزشی “دانش افزایی مولفه های بازار آب” در دفتر فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور برگزار شد.

مدیر دفتر فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور، از برگزاری کارگاه آموزشی دانش افزایی مولفه های بازار آب خبر داد ؛

به گزارش اداره روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ، رضا عبدالشاه نژاد با تشریح اهداف و نحوه برگزاری این کارگاه یک روزه گفت : این کارگاه در چارچوب فصول کتاب “مشکلات بازار فروش آب در استرالیا” و با هدف بررسی تطبیقی شرایط بازار آب ایران در راستای هم افزایی دانش جمعی برگزار شد.

ایشان در ادامه افزودند این کارگاه در دفتر فنی شرکت برگزار گردید و رئوس مباحث ارائه شده در آن ، مواردی از جمله ضرورت مدیریت تقاضا ، چالش های قیمت گذاری آب ، آب ربایی در دوره خشکسالی ، چه باید کرد ها و مدیریت تقاضا بود که توسط همکاران پر توان دفتر فنی ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی كرخه و شاور

    منبع خبر

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی كرخه و شاور

    شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی كرخه و شاور یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات