جزییات سهمیه‌بندی سوخت براساس پیمایش برای ناوگان سواری کرایه بین شهری/ ترددهای«پِرت»جزو پیمایش محسوب می‌شود/ صورت وضعیت‌ها راستی آزمایی می‌شوند

جزییات سهمیه‌بندی سوخت براساس پیمایش برای ناوگان سواری کرایه بین شهری/ ترددهای«پِرت»جزو پیمایش محسوب می‌شود/ صورت وضعیت‌ها راستی آزمایی می‌شوند

مدیر کل دفتر حمل ونقل مسافر کشور گفت: اگر خودروی سواری کرایه بین شهری تردد یک سر خالی یا تردد درون شهری داشته باشد جزو پیمایش و عملکرد آن محسوب می‌شود و در میزان تخصیص سوخت این تردد‌ها دیده خواهد شد. مدیر کل دفتر حمل ونقل مسافر کشور ادامه داد: از این رو از طریق کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، نفت و سازمان مدیریت این مشکل رانندگان ناوگان سواری کرایه را پیگیری کردیم و قرار بر این شد در ابتدا بدون در نظر گرفتن میزان پیمایش، میزان سوخت تعیین در اختیار رانندگان قرار بگیرد اما در ادامه و در ماه آینده تخصیص سوخت براساس میزان پیمایش و عملکرد رانندگان باشد. مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر کشور تاکید کرد: اگر خودروی سواری کرایه بین شهری تردد یک سر خالی یا تردد درون شهری داشته باشد جزو پیمایش و عملکرد آن محسوب می‌شود و در میزان تخصیص سوخت این ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات