اعلام برتری شرکت برق منطقه‌ای یزد در کشور توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران

اعلام برتری شرکت برق منطقه‌ای یزد در کشور توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران

بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت برق منطقه‌ای یزد در ۶ماهه نخست سال ۹۸ جایگاه برتری را از لحاظ شاخص عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی، به خود اختصاص داد.

علی محمد فتح آبادی معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خود با دفتر روابط‌عمومی با بیان این‌که هر نوع قطع خودکار کلید در سطح شبکه انتقال به عنوان حادثه تلقی می شود؛ افزود: با توجه به تاثیر مستقیم حوادث در پایداری و امنیت بهره برداری از شبکه انتقال، عملکرد سیستم های حفاظتی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج آن به صورت شش ماهه ارسال می‌شود.

بنا به گفته وی، این ارزیابی بر اساس شاخص های متناظر در گزارش اخیر موسسه NERC  مقایسه شده است و نتایج حاصل از آن به عنوان درس آموخته، تجارب ارزشمندی را برای بهره برداران و پیمانکاران در بهبود و ارتقای امنیت شبکه به همراه دارد.

وی تعداد حوادث شبکه انتقال یزد در شش ماهه اول سال ۹۸ را ۱۰ مورد دانست که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از ۵۶  در صد کاهش داشته است.

مهندس فتح آبادی با بیان این‌که اطمینان از صحت عملکرد سیستم‌های حفاظتی، یکی از معیارهای مهم در حفظ پایداری و امنیت شبکه است؛ افزود: شرکت برق منطقه ای یزد با ۱۰۰درصد عملکرد صحیح سیستم حفاظتی، در جایگاه برترین در بین تمامی شرکتهای برق منطقه ای قرار گرفته که رشد قابل ملاحظه ای نسبت به شش ماهه سال ۹۷ در پی داشته است.

عملکرد مهندسی حوادث، شاخص دیگری است که مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته و برق منطقه‌ای یزد موفق شده است با کسب ۳۵/۹۴ درصد، جایگاه دومی را در این شاخص بین تمامی شرکتهای برق منطقه ای کشور به خود اختصاص دهد.

بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت برق منطقه‌ای یزد در ۶ماهه نخست سال ۹۸ جایگاه برتری را از لحاظ شاخص عملکرد صحیح سیستم‌های حفاظتی، به خود اختصاص داد.

علی محمد فتح آبادی معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خود با دفتر روابط‌عمومی با بیان این‌که هر نوع قطع خودکار کلید در سطح شبکه انتقال به عنوان حادثه تلقی می شود؛ افزود: با توجه به تاثیر مستقیم حوادث در پایداری و امنیت بهره برداری از شبکه انتقال، عملکرد سیستم های حفاظتی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج آن به صورت شش ماهه ارسال می‌شود.

بنا به گفته وی، این ارزیابی بر اساس شاخص های متناظر در گزارش اخیر موسسه NERC  مقایسه شده است و نتایج حاصل از آن به عنوان درس آموخته، تجارب ارزشمندی را برای بهره برداران و پیمانکاران در بهبود و ارتقای امنیت شبکه به همراه دارد.

وی تعداد حوادث شبکه انتقال یزد در شش ماهه اول سال ۹۸ را ۱۰ مورد دانست که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از ۵۶  در صد کاهش داشته است.

مهندس فتح آبادی با بیان این‌که اطمینان از صحت عملکرد سیستم‌های حفاظتی، یکی از معیارهای مهم در حفظ پایداری و امنیت شبکه است؛ افزود: شرکت برق منطقه ای یزد با ۱۰۰درصد عملکرد صحیح سیستم حفاظتی، در جایگاه برترین در بین تمامی شرکتهای برق منطقه ای قرار گرفته که رشد قابل ملاحظه ای نسبت به شش ماهه سال ۹۷ در پی داشته است.

عملکرد مهندسی حوادث، شاخص دیگری است که مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته و برق منطقه‌ای یزد موفق شده است با کسب ۳۵/۹۴ درصد، جایگاه دومی را در این شاخص بین تمامی شرکتهای برق منطقه ای کشور به خود اختصاص دهد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات