ابلاغ الزام اجرای همبندی در پی ساختمان همزمان با اجرای فونداسیون قبل از بتن ریزی

ابلاغ الزام اجرای همبندی در پی ساختمان همزمان با اجرای فونداسیون قبل از بتن ریزی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات