اطلاعیه قابل توجه کلیه مالکین،سازندگان و ناظرین حقیقی و حقوقی در خصوص تایید نهائی پرونده های ساختمانی خود تا روز پنجشنبه مورخ 98/12/15 ((جدید))#

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات