ثبت بيش از 18000 قلم از اموال برچسب دار در سامانه نوين

ثبت بيش از 18000 قلم از اموال برچسب دار در سامانه نوين

ثبت بيش از 18000 قلم از اموال برچسب دار در سامانه نوين
سرپرست اداره امور مالي و ذيحسابي اداره كل راه وشهرسازي استان: جهت حفظ و صيانت از اموال دولتي در راستاي حفظ حقوق بيت المال، كليه اموال داراي برچسب اين اداره كل به ميزان 18000 قلم مجدد تجديد ارزيابي و در سامانه ثبت مي شود.
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، اميد ستاري سرپرست اداره امور مالي و ذيحسابي اين اداره كل در تشريح عملكرد اين اداره بيان داشت: عمده فعاليت هاي سال جاري اداره امور مالي و ذيحسابي بر اساس برنامه ريزي و تنظيم بودجه سال 97 و 98 اداره كل در چارچوب موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و ابلاغ تخصيص آنان صورت گرفته است .
وي بخشي از اين فعاليت ها را براي جذب باقيمانده اعتبار بودجه سال 97 برشمرد و افزود: بر همين اساس بخشي از فعاليت ها براي جذب باقيمانده ، بستن حسابها در موعد مقرر و ارسال ترازنامه به اداره دارائي و ديوان محاسبات و موازي با آن عملياتي نمودن بودجه سال 98 به محض وصول اولين مرحله ابلاغ تخصيص اعتبارات و شروع فرايند گردش مالي اسناد جديد و اسناد باقيمانده از قراردادهاي سنوات قبل جهت تامين و جذب آن انجام شد. .
بخش ديگري از عملكرد امور مالي در زمينه رفاهيات پرسنل بر پايه برنامه ريزي، تدوين و مديريت صحيح درمنابع اعتباري موجود توسط كميته مالي اداره كل مي باشد .
اميد ستاري واحدهاي مختلف اداره امور مالي و ذيحسابي را تحت عنوان واحد اعتبارات عمراني، واحد اسناد خزانه استاني ، واحد اعتبارات هزينه اي ( جاري ) و سپرده پيمانكاران، واحد ضمانت نامه پيمانكاران،واحد صدور اسناد حسابداري ، درآمد عمومي و ماده 169 ، واحد رسيدگي اسناد، واحدتنظيم و گزارش حساب اعتبارات عمراني و هزينه اي، واحد تنظيم حساب، واحد امور قراردادها، واحد بايگاني اسناد، واحد حقوق و مزاياي شاغلين و بازنشستگان، واحد دريافت و پرداخت و واحد اموال نام برد و اظهار داشت: به موجب وظايف هر يك از اين واحدها اقدامات شاخصي همچون؛ ثبت اعتبار موافقتنامه استاني ، ملي و ساير منابع، واريزپيش پرداخت و علي الحساب سنواتي و جاري صورت وضعيت پيمانكاران ، تنظيم و ارسال فرم هاي واگذاري اسناد خزانه اعتبارات استاني به اداره دارائي جهت صدور اوراق اسناد خزانه آن و جذب تدريجي و صد در صد تخصيص اعتبار بطور متوالي ، ارسال نامه به بانك جهت تمديد ضمانت نامه پيمانكاران حدود 1500 فقره و 110 فقره ابطال ضمانت نامه، ثبت اطلاعات 315 فقره سند ارزش افزوده در سامانه امور مالياتي كشور و اخذ تائيديه آنان، تنظيم و ارسال گزارش تراز ساليانه اعتبارات 97 و ارسال گزارش تراز ماهيانه اعتبارات 98 در موعد مقرر به دارايي، تنظيم سند 1791 فقره از مجموع اسناد عمراني و هزينه اي و تعهدات اسناد در سال جاري، ارائه و تحويل 3112 فقره سند در جريان و بايگاني شده به ديوان محاسبات، ارائه 95 فقره سند به واحد هاي اسناد خزانه جهت پرداخت اسناد خزانه ملي و استاني، اعمال حساب 353 فقره و 61 فقره احكام كارگزيني و ... بوده است.
وي از جمله اقدامات شاخص انجام شده جهت حفظ و صيانت از اموال دولتي در راستاي حفظ حقوق بيت المال را ثبت و جايگذاري اين اموال در سيستم نوين عنوان كرد و گفت: با تدابير و تلاش هاي انجام شده سعي شده تا كليه اموال داراي برچسب اين اداره كل به ميزان 18000 قلم مجدد تجديد ارزيابي شده و در سامانه ثبت گردد.لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات